Hírek
P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

2012-03-31

A mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. A pályázat kódjele: MPA-2011-KKV

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 18. §-a, továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból (a továbbiakban: MPA) foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 18. és 18/A. §-ai alapján - az MPA foglalkoztatási alaprész 2011. évi központi keretéből - a Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)

pályázatot hirdet a mikro-, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: KKV) munka-helyteremtő beruházásainak támogatására.

A pályázati program alapján - kizárólag a Munkaerőpiaci Alapból - 5,0 milliárd Ft támogatási keretösszeg áll a pályázók rendelkezésére. Ezen keretösszegből - amely egyben több ezer, már meglévő munkahely megőrzését is segíti - mintegy 2700 új munkahely létesíthető.

A pályázat célja: a Nemzeti Együttműködés Programjában meghatározottak szerint a gazda-ság talpra állításához való hozzájárulás, a KKV-k fejlődésének, piaci pozíciójának megerősí-tése és versenyképességének növelése, ezen vállalkozásoknál az új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása, többlettámogatás biztosítása az ország gazdasági, tár-sadalmi és munkaerőpiaci szempontból kedvezőtlen helyzetű térségeiben; a hátrányos helyzetű munkavállalók, ezen belül az álláskeresők foglalkoztatásának ösztönzése, a területi kiegyenlítő folyamatok elősegítése és a foglalkoztatás regionális különbségeinek mérséklése.

További információért lásd a csatolmányokat.

Pályázati felhívás


Pályázathoz csatolandókPályázathoz csatolandók
Hatósági szerződésmintaHatósági szerződésminta
Anyagi biztosíték szabályaiAnyagi biztosíték szabályai
Összefoglaló információkÖsszefoglaló információk
Pályázat szöveges ismertetőPályázat szöveges ismertető
Tájékoztató adatokTájékoztató adatok
Állományi létszámkimutatásÁllományi létszámkimutatás
Támogatási döntésekTámogatási döntések
EK Szerződés I. mellékletEK Szerződés I. melléklet
ÚtmutatóÚtmutató
Hátrányos helyzetű településekHátrányos helyzetű települések
Kedvezményezett kistérségekKedvezményezett kistérségek
Kistérségekhez tartozó településekKistérségekhez tartozó települések
Elutasító levél mintaElutasító levél minta
Kiemelet hatáskörű szervezetek értesítéseKiemelet hatáskörű szervezetek értesítése
Támogatásra javasolt pályázatTámogatásra javasolt pályázat
Tartalmi értékelőlapTartalmi értékelőlap
NyilatkozatokNyilatkozatok