Hírek
Fókuszban az esélyegyenlőség

2007-05-02

Új mikrohitel konstrukciót indít a Magyar Mikrofinanszíroztási hálózat női vállalkozók számára

Az Európai Mikrofinanszírozási Hálózat (European Microfinance Network – EMN) 2006. év őszén, 7 európai uniós (angol, belga, francia, magyar, német, spanyol és szlovák) és 1 Unión kívüli (norvég) tagszervezetének közreműködésével, „Fostering gender equality: meeting the entrepreneurship and microfinance challenge” (A nemek közötti egyenlőség előmozdítása: „megfelelés a vállalkozási tevékenység és a mikrofinanszírozás kihívásainak”) címmel a több mint 600 ezer euró összköltségvetésű projectet indított be.
A programot az Európai Unió - munkaügyi és esélyegyenlőségi feladatokat ellátó brüsszeli főigazgatósága - a DG Employment támogatja.

A projekt célja, hogy

• felmérje a 8 európai ország női vállalkozásokkal kapcsolatos helyzetét és gyakorlatát az egyes országokban már meglévő, nemek közötti esélyegyenlőségi és a vállalkozásfejlesztési kezdeményezések bemutatásával,
• kísérleti programokon keresztül azonosítsa és egységesítse a nemek közötti egyenlőség mikrofinanszírozási oldalának leghatékonyabb európai módszereit,
• tovább képezze és felkészítse a résztvevő mikrofinanszírozási szervezeteket, azokon keresztül pedig a helyi döntéshozókat a felmért működő kezdeményezések befogadására és hasonló programok indítására az egyes tagországokban,
audiovizuális (honlap, film) és hagyományos eszközökkel (kiadványok, nemzetközi konferencia) vázolja az eddigi eredményeket, gyakorlatokat és mutasson irányt a helyi döntéshozók számára a jövőbeli nemek közötti egyenlőséget, mikrofinanszírozási és vállalkozásfejlesztési tevékenységet magukban foglaló programok és projektek kezdeményezéséhez és támogatásához.

A 15 hónapos projekt megvalósítása során - mely 2007. januárjában indult és 2008. tavaszán ér véget - több „pilot project” beindítására kerül sor a programban részt vevő államokban.

Magyarországon az EMN egyik magyar tagszervezete, a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok® alkotta Magyar Mikrofinanszírozási Hálózat® vesz részt a projectben, melynek során a hálózat új hitelterméket dolgozott ki Női vállalkozók számára. Ennek gyakorlati megvalósításával olyan új hiteltermék – mikrohitel konstrukció – jelent meg egyes megyei vállalkozásfejlesztési alapítványok termék kínálatában, mely hatékonyan segítheti a nők esélyegyenlőségének javítását a vállalkozás alapítás és finanszírozás területén. A konstrukció akár jegybanki alapkamat alatt is forrásokat tud biztosítani – legfeljebb 5 millió forint erejéig – a kezdő, vagy akár már működő női vállalkozók által vezetett vállalkozások számára.

A program finanszírozási forrását a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok® helyi mikrohitel alapjai alkotják. Ezek között nagy szerepet töltenek be a finanszírozásban, a Dr. Kóka János gazdasági- és közlekedési miniszter 2005. decemberi pozitív döntése alapján – 2000-benhozott hibás döntés alapján központosított, és ekkor a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kezelésébe került – ismét decentralizált mikrohitel alapok.
A konstrukció 2007. február 1-től érhető el a Fejér megyei, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei (Primom), Zala megyei, valamint a Hajdú-Bihar megyei vállalkozásfejlesztési alapítványoknál.
Már több más megyei vállalkozásfejlesztési alapítvány jelezte kapcsolódási szándékát, de nehezíti a finanszírozást, hogy a pozitív miniszteri döntés ellenére a helyi alapok MVA általi visszaszolgáltatása a helyi vállalkozásfejlesztési alapítványok számára jelentősen elhúzódik.


Az európai szintű koordinátori feladatokat ellátó EMN eddigi saját tapasztalatait is be kívánja építeni a projektbe. Az EMN szerint a 22 millió európai kisvállalkozás 93%-át jelentő önfoglalkoztató és mikrovállalkozások támogatása érdekében szükség van olyan kisvállalkozás-finanszírozási környezet kialakítására, amelyben kereskedelmi bankok, pénzügyi szervezetek, kockázati tőkealapok, hitelszövetkezetek és non-profit mikrofinanszírozási intézmények decentralizált módon működnek egymás mellett. A profitorientált piaci szereplők saját tőkéből történő finanszírozása mellett elengedhetetlen olyan, non-profit alapon működő vállalkozássegítő hálózat aktív bevonása a mikrofinanszírozási tevékenységek és kapcsolódó szolgáltatások (pl. tanácsadás, képzés, hálózatépítés) végzésébe, amely helyi szinten közvetlen kapcsolatban van a mikrofinanszírozás fő célcsoportját képező egyéni vállalkozókkal és mikrovállalkozásokkal.

A projekt elvárt eredménye, hogy a résztvevő vállalkozásfejlesztési, mikrofinanszírozási és tanácsadó szervezeteken keresztül minél több mikro- és önfoglalkoztató európai női vállalkozás ismerje meg a női vállalkozói kezdeményezéseket, programokat és projekteket.

Az EMN szerint az utóbbi időben a mikrofinanszírozási tevékenység szociális jelleget és célt is kapott, számos országban (pl. Németország, Franciaország, Spanyolország): a mikrofinanszírozás kiterjed a munkanélküliek, bevándorlók, nők és idősek munkaerőpiaci integrációjára is. A mikrofinanszírozás ilyen módon kiegészül támogatási, képzési, mentorálási, hálózatépítési és hiteltanácsadási tevékenységekkel, melyeket pénzügyi, munkaügyi, szociális-családvédelmi és vállalkozásfejlesztési szervezetek helyi szintű partnerségi kapcsolatban látnak el központi kormányzati, regionális vagy helyi támogatással.

Európai Mikrofinanszírozási Hálózat Európai Bizottság


2007. február 26.


Magyar Mikrofinanszírozási hálózat ®


Program leírásProgram leírás