Portal
2020.06.05
FőoldalBemutatkozásSzolgáltatásainkHírek
Change language to English
 Mikrohitel kalkulátor

Igényelt tőke: Ft.
Hitel kamata: %
Türelmi idő: Hónap
Futamidő: Hónap
Számítás típusa:

 Kiemelt híreink
 Hírek
 Gazdasági hírek
 • Hírstart, Gazdasági hírek
 • Origó, Üzleti negyed
 • Index, Gazdaság
 • Napi Online
 • Világgazdaság
   Kamat
  EU referencia alapkamat:
  2011. január 1-től
  5,61%

  EURIBOR (3 hónapos periódus):
  2011. január 6-tól
  0,99%

  Jegybanki alapkamat:
  2016. május 25-től
  0,90%

 • Hivatalos BUBOR fixingek

 •  VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PORTÁL © FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

  Üdvözöljük a Vállalkozásfejlesztési Portál © oldalon, a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által üzemeltetett online vállalkozásfejlesztési hálózati szolgáltatáson.

  Ez a honlap a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (a továbbiakban RVA) - (székhely: 8000 Székesfehérvár, Budai út 9-11, adószám: 19096177-2-07, nyilvántartásba vette a Fejér Megyei Bíróság 91-es nyilvántartási számon, jogerős bírósági határozat száma: Pk.60824/1991/4, statisztikai szám: 19096177-9133-569-07, képviselő neve: Dr. Tóth Ferenc ügyvezető igazgató, elérhetősége: info@rva.hu) - tulajdona.

  A Vállalkozásfejlesztési Portál © használatával Ön elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket.

  1.     A SZOLGÁLTATÁS

  A szolgáltatást az RVA nyújtja, mellyel kapcsolatban Ön megértette és elfogadja az alábbiakat:

  (a)    amennyiben regisztrálja magát a rendszerben, meg kell adnia egy érvényes e-mail címet, valamint a regisztrációs folyamatban választania kell egy jelszót;

  (b)    a jelszó titokban tartásáért ön felel;

  (c)    az RVA-t haladéktalanul értesíti a felhasználói azonosítóval történő minden jogosulatlan használatról;

  (d)    az Ön szerződéskötési képessége nem korlátozott;

  (e)    hozzájárul ahhoz, hogy az RVA kérése alapján bizonyos, korlátozott információt nyújt magáról (amely információnak időszerűnek, teljesnek és a valóságnak megfelelőnek kell lennie); és

  (f)     ezt az információt fenntartja és frissíti annak érdekében, hogy időszerű, teljes és a valóságnak megfelelő legyen.

  Az RVA fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik bármely más személy nevével, (képmásával), e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek, különösen, ha a felhasználói név:

  o        védjegyet sért,

  o        mai vagy történelmi - magyar vagy külföldi - közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a felhasználó anyakönyvezetett neve.

  o        más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név,

  o        obszcén vagy trágár kifejezés,

  o        rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés,

  o        burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.

  Amennyiben az Ön neve vagy egyéb személyes azonosításra alkalmas adata félrevezető, az RVA fenntartja a jogot, hogy a felhasználó kilétét további, a felhasználóra vonatkozó adat, akár a személyi azonosításra alkalmas fényképes dokumentum bekérésével ellenőrizze, a félrevezető azonosítók használata elkerülése érdekében. Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az ellenőrző e-mailt 24 órán belül megválaszolja, ellenkező esetben a felhasználói státusa törlésre kerülhet. Amint az RVA tényleges tudomást szerez a vélelmezett félrevezető azonosító használatáról, az RVA jogosult a felhasználók hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni.

  Az RVA nem tartozik felelősséggel ezen kötelezettség nem teljesítésével okozott hiányért vagy károkért. Ezt meghaladóan ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy valamennyi felhasználó adatait, beleértve az Önéit is, az RVA összegyűjtse, felhalmozza és az RVA rendszerébe integrálja, valamint az így az Öntől és más felhasználóktól összegyűjtött adatokat anonim statisztikai és analitikus bejelentési célokra felhasználja. Megértette és hozzájárul ahhoz, hogy ettől eltérő rendelkezés hiányában az RVA semmilyen módon nem kontrollálja, ellenőrzi vagy nem hagyja jóvá az információt a Vállalkozásfejlesztési Portálon ©.

  Az RVA fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé megtagadja.

  2.     FELHASZNÁLÓI MAGATARTÁS

  Ön beleegyezik abba, hogy felelősségteljes magatartást tanúsít, és más felhasználókkal szemben tiszteletteljesen viselkedik.

  Ezen feltételek elfogadásával beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást nem használja más felhasználók zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. Az RVA fenntartja a jogot, hogy törölje vagy korlátozza azokat a felhasználókat, akik más egyéneket zaklattak akár az üzenettáblákon magánüzenetek formájában, vagy bármely más módon.

  3.     TARTALOM FELTÖLTÉS

  Ön teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a Vállalkozásfejlesztési Portálon © elhelyez, ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, videó anyagokat, személyes adatokat, céginformációkat, listákat, személyes üzeneteket - és bármely tartalom következményeit is.

  Az RVA nem ellenőrzi a felhasználók által a többi felhasználó rendelkezésre bocsátott tartalmakat (microsite, üzleti partner közvetítő rendszer, "találmánybörze" stb.). Az RVA mint közvetítő szolgáltató nem felelős a továbbított információért.

  Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az RVA minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál.

  Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az RVA minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, melyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Ezekben az esetekben az RVA minden értesítés nélkül törölheti a felhasználót.

  A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például - de nem kizárólagosan - az alábbiakat:

  -          A Vállalkozásfejlesztési Portál © szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;

  -          Bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldal kereső vagy visszafejtő, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel a Vállalkozásfejlesztési Portál © szolgáltatás vagy annak bármely része elérhető vagy indexelhető;

  -          Az RVA számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolási vagy behatolási kísérlet (hacking);

  -          Más felhasználóktól információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy e-mail címeket);

  -          A Vállalkozásfejlesztési Portál © szolgáltatás weboldalai bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;

  -          Megszerzett anyagok publikálása;

  -          Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő létesítése;

  -          Nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése vagy továbbítása, mint a "spam", vagy más tagoknak küldött lánclevelek (hoax), vagy a többi tagnak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása, ideértve a saját (mvfportal) weblapon elhelyezett és mások jogait sértő fényképeket, az üzenetküldő rendszerben, az oda nem illő zavaró, agresszív hozzászólásokat. Ezek - egy bejegyzés meghagyása mellett - törlésre kerülnek.

  -          Bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül;

  -          Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat az RVA támogatja vagy hagyta jóvá;

  -          Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát;

  -          Vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek továbbítása;

  -          Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik;

  -          Hamis vagy félrevezető információ rendelkezésre bocsátása.

  4.     A FELHASZNÁLÓ KÉRÉSÉRE TÖRTÉNŐ ADATMÓDOSÍTÁS

  Az e-mail cím átírásához vagy a felhasználói fiók törléséhez az RVA azonosítás céljából jogosult a felhasználótól személyes azonosításra alkalmas igazolványt, illetve e-mail címet kérni, így az RVA kérheti, hogy a felhasználó

  • a regisztráció során megadott e-mail címről kérje az adatmódosítást
  • vagy azt, hogy küldje el az RVA részére egy az azonosításra alkalmas fényképes igazolványát
  • vagy személyazonosságát egyéb, az RVA által elfogadott módon bizonyítsa

  5.     ELHUNYT SZEMÉLYEK REGISZTRÁCIÓI

  A halottakkal kapcsolatos ügyintézést az RVA csak személyesen tud elfogadni. Ilyen esetben kérjük vegye fel a kapcsolatot az RVA-val az info@mvfportal.hu címen.

  6.     SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA

  Az RVA kizár bármely és minden felelősséget a Vállalkozásfejlesztési Portál © szolgáltatáson elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. Az RVA kizár bármely és minden felelősségét az egyes felhasználók által tanúsított magatartásért.

  A Vállalkozásfejlesztési Portál © szolgáltatás, minden anyag, információ (ideértve korlátozás nélkül minden információt és anyagot, amelyet a Vállalkozásfejlesztési Portál © szolgáltatáson keresztül lehet elérni vagy amelyhez ott lehet hozzáférni), az itt foglalt termékek és szolgáltatások minden szavatosság nélkül, "ahogy vannak", úgy bocsáttatnak rendelkezésre.

  Ön beleegyezik abba, hogy a Vállalkozásfejlesztési Portál © szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy az RVA nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

  Minden a szolgáltatásból eredő jogvita, amelyet békés úton nem sikerül rendezni, a Székesfehérvári Városi Bíróság kizárólagos illetékessége alá tartozik.

  A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

  7.     KÁRTALANÍTÁS, KÁRTÉRÍTÉS

  Ön beleegyezik abba, hogy az RVA-t kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely az Ön Vállalkozásfejlesztési Portál © szolgáltatás-használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból (tényleges és következményes), perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered. Ezekben az esetekben az RVA írásban értesíti önt az igényről, perről vagy eljárásról.

  8.     NEMZETKÖZI HASZNÁLAT

  Az Internet globális természetéből fakadóan ön hozzájárul ahhoz, hogy az Interneten minden, a felhasználói magatartásra és elfogadható tartalomra vonatkozó helyi szabályt betart. Ön tudomásul veszi azt, hogy minden személyes adatot, információt és felhasználó által létrehozott tartalmat Magyarország területén, az Európai Unióban kontrollálnak, dolgoznak fel és tárolnak.

  A Vállalkozásfejlesztési Portál © szolgáltatás, minden anyag, információ (ideértve korlátozás nélkül minden információt és anyagot, amelyet a Vállalkozásfejlesztési Portál © szolgáltatáson keresztül lehet elérni, vagy amelyhez ott lehet hozzáférni), az itt foglalt termékek és szolgáltatások minden szavatosság nélkül, "abban a formában, ahogy vannak", úgy bocsáttatnak rendelkezésre.

  9.     A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE

  Az RVA fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltéteket a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával - azaz a Vállalkozásfejlesztési Portálra © történő belépéssel - elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.

   

  Copyright (c) Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány - Minden jog fenntartva | Adatvédelem | Felhasználási feltételek | Adatkezelési szabályzat | Oldaltérkép